bolshevism

bolshevism
bolševizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Rusijos bolševikų partijos ideologija, kurios pagrindą sudaro V. Lenino Rusijos sąlygoms pritaikyta K. Marxo teorija. Pagrindinis ideologijos siekis – revoliuciniu būdu sukurti beklasę, komunistinę, pačių piliečių tiesiogiai valdomą („visa valdžia taryboms“) visuomenę. Įvykdyti revoliuciją gali stipri avangardinė partija, veikianti pagal demokratinio centralizmo principus. Bolševizmo ideologija skelbia, kad proletariatas pats negali suvokti savo tikrųjų interesų ir tapti revoliucingas, todėl turi būti vadovaujamas apsišvietusių intelektualų – revoliucinio proletariato avangardo. Bolševizmas buvo įgyvendintas, kai bolševikų partija, vadovaujama Lenino, 1917 rudenį pasinaudojusi politine krize Rusijoje ir I pasaulinio karo sunkumais įvykdė politinį perversmą ir įvedė diktatūrą. Pagrindiniai bolševikų vykdytos politikos bruožai: 1) demokratinis centralizmas, apimantis visą valdžios sistemą; 2) ekonomikos augimo skatinimas per intensyvią industrializaciją; 3) kultūrinė revoliucija; 4) teroro naudojimas. atitikmenys: angl. bolshevism ryšiai: susijęs terminaskomunizmas susijęs terminassocializmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bolshevism — olshevism n. [see {Bolshevik}.] a form of communism based on the writings of Marx and Lenin. Syn: collectivism, Marxism Leninism, Leninism, Marxism, Sovietism, sovietism. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bolshevism — Bolshevik ► NOUN historical 1) a member of the majority faction of the Russian Social Democratic Party, which seized power in the Revolution of 1917. 2) a person with politically subversive or radical views. ► ADJECTIVE ▪ relating to or… …   English terms dictionary

  • Bolshevism — /bohl sheuh viz euhm, bol /, n. 1. the doctrines, methods, or procedure of the Bolsheviks. 2. (sometimes l.c.) the principles or practices of ultraradical socialists or political ultraradicals generally. Also, bolshevism, Bolshevikism,… …   Universalium

  • Bolshevism — [[t]bɒ̱lʃɪvɪzəm[/t]] N UNCOUNT Bolshevism is the political system and ideas that Lenin and his supporters introduced in Russia after the Russian Revolution of 1917 …   English dictionary

  • Bolshevism —    The term is synonymous with Soviet communism and refers to the dictatorship established by Lenin in Russia in October 1917. The Nazis claimed that the Bolshevik Revolution was both fomented and led by the Jews who were determined to spread… …   Historical dictionary of the Holocaust

  • Bolshevism on Trial — Infobox Film name = Bolshevism on Trial image size = caption = director = Harley Knoles producer = writer = Harry Chandlee narrator = starring = Robert Frazer Leslie Stowe music = cinematography = editing = distributor = released = 1919 runtime …   Wikipedia

  • bolshevism — noun Usage: often capitalized Date: 1917 1. the doctrine or program of the Bolsheviks advocating violent overthrow of capitalism 2. Russian communism …   New Collegiate Dictionary

  • Bolshevism — noun a) The strategy used by the Bolsheviks in attempting to gain power in Russia b) Marxism Leninism …   Wiktionary

  • bolshevism — Bol·she·vism || bÉ’lʃəvɪzm n. doctrines of the Bolsheviks (ultraradical socialism) …   English contemporary dictionary

  • “Bolshevism“ —    Essay (500 words); probably written in the summer of 1919. First published in the Conservative(July 1919); rpt. MW. A warning not to listen to “long haired anarchists” who preach social upheaval and a condemnation of the “almost sub human… …   An H.P.Lovecraft encyclopedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”